Tag Archives: natiq məmmədli

Natiq Mämmädlinin “Läyaqät düsturu”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bu başlıq bugünlärdä oxuduğum bir kitabın adıdır. Tarix elmläri namizädi, ämäkdar jurnalist Natiq Mämmädlinin 2012-ci ildä “Qanun” näşriyyatında çapdan çıxmış hekayälär toplusu belä adlanır. Elä kitabın adı da içindäki ilk hekayädän alınıb. Bu hekayä bir qäzetdä haqqında tänqidi yazı yayımlanan naqis bir mämurun mähkämäyä şikayät etmäkdän ötrü öz läyaqätini däyärländirmäk üçün axtarışlarını […]

Share

CASCFEN İdarä Heyätindän mühüm qärarlar (Şäkillär)

Bakı, CASCFEN, 08.10.2012 – 06 oktyabr 2012-ci il tarixdä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin (İH) növbäti toplantısı keçirilib. Sädr Azär Häsrätin başçılığı ilä müavinlär Rey Kärimoğlu vä Nadir Azäri, hämçinin İH üzvläri Nüşabä Hüseynli, Lalä Musaqızı, Qalib İbrahimoğlu vä Elşad Paşasoyun qatıldığı toplantıda bir sıra mühüm qärarlar qäbul edilib. […]

Share