Tag Archives: Rəbiyyət Aslanova

Ermänilärdänmi öyrändiniz bunu?…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bu däfä dä gül vurublar. Kürdlärin mänafelärini qoruduğunu iddia edän birisi qanlı terror örgütü PKK-nın dästäbaşısı Abdullah Öcalanın şäklini az qala logo qismindä täqdim etdiyi İnternet saytında açıq mätnlä belä yazıb: “Heydär Äliyevin kürd olması mähkämädä isbat olundu”. Hansı mähkämädä, nä zaman? Bu haqda bilgi verilmir. Vä sübut kimi Qeyrät Partiyasının märhum […]

Share