Tag Archives: ramil səfərov

Demäli, bizim dövlätimiz bu gücün sahibidir!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Ötän häftä Prezident İlham Äliyevin Londondan 12 medalla qayıtmış paralimpiyaçılarımızla görüşündä mükafatını almaq üçün ona yanaşan iştirakçılardan biri häyäcanla, “Cänab Prezident, siz ki, Ramil Säfärovu bizä qaytardınız, elä äsl olimpiya çempionu sizsiniz”, deyä fikrini ifadä etdi. Görünür, bu fikir zalda oturanların hamısının üräyindän keçirdi ki, bir anda üzlär daha da işıqlandı. İstär-istämäz […]

Share

Ramil Säfärovun baltası

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Ramil Säfärovun Azärbaycana täkrar qazandırılması ilä bağlı köşä yazmaq fikrinä düşändä bir qädär tählili yazı haqqında düşünürdük. Ancaq ölkämizdä bäzi şäxslärin az qala bunu faciäyä çevirib ermänilärin däyirmanına su tökmäyä başlaması bizi dä başqa dostlarımız kimi özümüzdän çıxardı. Äxlaqı adam üzünä çıxmasını ängälläyäcäk birisi qalxıb Ramili “cani” adlandırdı, başqa bir gänc isä […]

Share