Tag Archives: rufik ismayılov

“Hansısa partiyanın gälib Azärbaycanda fäaliyyät qurması başadüşülän deyil”

Azär Häsrät: “Partiya yaratsam vä ABŞ-da ölkänin daxili işlärinä qarışacaq şäkildä fäaliyyät göstärsäm, buna dözärlärmi?” Ötän häftä Baş prokuror Zakir Qaralovun ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun (MDİ) Azärbaycandakı nümayändäliyinin fäaliyyäti barädä Amerikanın Azärbaycandakı säfiri Riçard Morninqstara müraciät etmäsi, beynälxalq täşkilatların Azärbaycanda vätändaş cämiyyäti qurmaları adı altında täxribatçı işlärlä mäşğul olması, xarici dövlätlärin bu kimi yollarla başqa […]

Share