Tag Archives: rüstəm ibrahimbəyov

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 6

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 6-cı yazı: Dövlät babamız niyä böyüklük etmäsin? Bäli, säsvermä bitdi, sonuclar da räsmi vä ya qeyri-räsmi elan edildi. Bälli oldu ki, seçkini Prezident İlham Äliyev 85, äsas müxalif namizäd Cämil Häsänli isä cämi 5 faiz säslä başa vurub. Ötän yazımda da qeyd etdiyim kimi, müxaliflär äsl sonucların ciddi şäkildä färqländiyini deyäräk kütlävi saxtalaşdırmaların […]

Share

Män sizi itirmäk istämiräm!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Biz qäribä millätik vallah! Däyärlärimizi ağına-bozuna baxmadan, uf demädän xärcläyä bilirik. Öz sahäsindä millätä äväzsiz xidmät verä biläcäk täk-täk dühalarımızı, sänätçi vä alimlärimizi bir anda öz siyasi iddialarımıza alät edirik. Vä sonuc da o olur ki, hämin nähängläri sadäcä olaraq diriykän öldürürük. Bu sözlärim täsadüf deyil. Hälä bir müddät öncä keçmiş millät väkili, […]

Share

İlham Heydäroğlu, Rüstäm İbrahimbäy, Xuraman Şuşalı…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Türkiyä Böyük Millät Mäclisinin üzvü, Milliyyätçi Häräkat Partiyasının Iğdırdan olan millät väkili Sinan Oğanın da qatıldığı heyätin ötän häftä Azärbaycana etdiyi säfär maraq doğurmaya bilmäzdi. Mäsälä bälli idi: Fransanın mälum ayıbı müzakirä ediläcäk vä Azärbaycanın än yüksäk säviyyädä buna münasibäti öyräniläcäkdi. Öyränilmiş dä. Sınan bäy Türkiyädä verdiyi açıqlamada Prezident İlham Heydäroğlunun ona […]

Share