Tag Archives: şəhadət

Şəhidlik daha yüksək zirvədir!

Şəhid kəlməsi İslam dini ilə bağlı hesab edilir və Azərbaycanda ona ikinci nəfəs Sovet İttifaqı dağılmağa başlayandan sonra verildi. Ermənilərin əsassız torpaq iddiaları, sonra da ruslarla birləşib torpaqlarımızı işğala qalxması minlərlə Vətən övladının savaşa atılmasına, onlardan bir çoxunun isə döyüş meydanlarında həlak olmasına səbəb oldu. 1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi isə əli yalın halda millətin […]

Share