Tag Archives: seçki 2013

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 6

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 6-cı yazı: Dövlät babamız niyä böyüklük etmäsin? Bäli, säsvermä bitdi, sonuclar da räsmi vä ya qeyri-räsmi elan edildi. Bälli oldu ki, seçkini Prezident İlham Äliyev 85, äsas müxalif namizäd Cämil Häsänli isä cämi 5 faiz säslä başa vurub. Ötän yazımda da qeyd etdiyim kimi, müxaliflär äsl sonucların ciddi şäkildä färqländiyini deyäräk kütlävi saxtalaşdırmaların […]

Share

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 5

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 5-ci yazı: Sakit keçän säsvermä vä kütlävi “pozuntular” Hakimiyyät säsvermä gününä – 09 oktyabra arxasında 10 illik prezident täcrübäsi, güclü maliyyä, daxili, xarici siyasi vä gerçäk hakimiyyät dästäyi olan İlham Äliyevlä gäldi. Äsas müxalif rola iddia edänlärsä artıq säsvermäyä qädär xärcläyib qurtardıqları Prof. Cämil Häsänli ilä. Oxunma sayı: 3504

Share

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 4

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 4-cü yazı: Bir professorun tam olaraq xärclänmäsi Cämil Häsänlini müxalifät adına Milli Şuranın ortaq namizädi kimi qeydä aldırmaqla ölkädä siyasi alternativ roluna iddia edänlär, deyäsän, işlärini bitmiş hesab etdilär. Belä olmasaydı onun täbliğatı üçün yetärincä maliyyä toplanar, yerlärdä intensiv görüşlär täşkil edilärdi. Oxunma sayı: 4082

Share

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 3

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 3-cü yazı: Milli Şuranı niyä milli saya bilmädim Artıq 2012-ci il geridä qalmış, 2013-ün ilk günlärindän siyasi ehtiraslar coşmağa başlamışdı. Bir täräfdä Birinci Xanımın prezidentliyä namizädliyi ätrafında müzakirälär, digär täräfdä dä öncäki seçkilärin hamısında darmadağın edilmiş, uduzdurulmuş müxalifätin tämärküzläşmä çabaları gündämi mäşğul edirdi. Oxunma sayı: 3027

Share

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 2

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com 2-ci yazı: Birinci Xanımın adı ätrafında demaqogiya Birinci yazıda da qeyd etdiyim kimi, artıq seçki ilä bağlı qärarımı qätiläşdirmişdim. Özüm üçün nä edäcäyim, necä edäcäyim vä niyä edäcäyim mövzusunda qaranlıq heç nä qalmamışdı. Ancaq bäzi dostlarımız hälä dä düşünürdülär ki, näsä olacaq. Hätta onlar iddia edirdilär ki, hakimiyyät öz içindän çat veräcäk […]

Share

9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 1

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Artıq 9 oktyabr Prezident seçkisi arxada qalıb. Qalib bällidir. Bütün hüquqi işlämlär dä tam olaraq başa çatdırılıb. Uduzanların emosiyaları da sönmäk üzrädir. Yäni häyat normal axarına düşür. Ancaq täbii ki, bäzi açıq suallar hälä dä qalmaqdadır ki, bu yazılarımda onlara aydınlıq gätirmäk fikrindäyäm. Sosial şäbäkälärdä, yazılarıma yazılan şärhlärdä hätta heç tanımadığım adamlar […]

Share