Tag Archives: talışlar

Bir suala cavab

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Zähläm gedän mätläblärdän biri yazdığım yazıya kiminsä verdiyi cavaba cavab yazaraq müzakiräni uzatmaqdır. Sözümü dedim, yazdığımı yazdım, anlayan anlar, anlamayan da anlayandan soruşub öyränär. Ancaq eläläri dä var ki, näinki anlamırlar, heç anlamaq belä istämirlär. Ötän häftä yazdığım “Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit” başlıqlı yazımın da başına belä bir iş gälib. Oxunma […]

Share

Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Qäzetlär xäbär verir ki, Rusiyadakı talış diasporu yaxın günlärdä İrävanda konfrans keçirmäk fikrindädir. Maraqlı xäbärdir. O baxımdan ki, Azärbaycan xalqının ayrılmaz tärkib hissäsi olan, ölkänin Türk çoxluğu ilä qaynayıb-qarışan talışlara aid olduğu iddia edilän vä Rusiyada fäaliyyät göstärän diaspor täşkilatı niyä mähz İrävanda belä bir tädbir keçirir? Oxunma sayı: 8747

Share