Tag Archives: turan birliyi

Azär Häsrät: “Turan yolçuluğunda önämli addımlar atılır”

Müsahibimiz Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri Azär Häsrätdir. – Azär bäy, bu gün türkçülüyün äsas ideyası – Turanı gerçäkläşdirmäk üçün nälär çatışmır? – Här halda bu ideya arzu etdiyimiz sürätlä gerçäkläşmirsä, demäli, çatışmayan çox mäsälälär var. Mänä elä gälir ki, bu işin än qısa […]

Share