Tag Archives: türk birliyi

Azär Häsrät: “Turan yolçuluğunda önämli addımlar atılır”

Müsahibimiz Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri Azär Häsrätdir. – Azär bäy, bu gün türkçülüyün äsas ideyası – Turanı gerçäkläşdirmäk üçün nälär çatışmır? – Här halda bu ideya arzu etdiyimiz sürätlä gerçäkläşmirsä, demäli, çatışmayan çox mäsälälär var. Mänä elä gälir ki, bu işin än qısa […]

Share

Türkiyä vä Azärbaycan daha çevik, häräkätli olsa…

Azär Häsrät: “Birliyin yaradılmasına daha tez nail olarlar” Türkiyä-Azärbaycan konfederasiyasının yaradılması ideyası däfälärlä gündämä gätirilsä dä, bu mäsäläyä yanaşmalar müxtälifdir. Bäziläri hesab edirlär ki, konfederasiyanın yaradılmasına böyük ehtiyac var. Bäziläri isä konfederasiya ideyasının Azärbaycan üçün särfäli olmadığını düşünürlär. Elä adamlar da var ki, hesab edirlär ki, Türkiyä-Azärbaycan konfederasiyasından daha älverişlisi ümumi türk dövlätlärinin birliyinin yaradılmasıdır. […]

Share