Tag Archives: Umud Rähimoğlu

“Azad Media Öncülü” mükafatı Tunisä getdi

Seçim prosesini Azärbaycan jurnalistläri gerçäkläşdirdi Beynälxalq Mätbuat İnstitutu (BMİ) özünün än ali mükafatı – 2011-ci ilin “Azad Media Öncülü”nün (Free Media Pioneer) qalibini müäyyänläşdirib. Builki mükafatı Tunisin tanınmış “Kalima” radiosu qazanıb. Bu barädä BMİ-nin Azärbaycan Milli Komitäsinin rähbäri Umud Rähimoğlu mälumat verib. Onun sözlärinä görä, bu mükafat adätän öz ölkälärindä medianın azadlığı vä müstäqilliyi üçün […]

Share