Tag Archives: xədicə ismayıl

Tiflisdäki utanc vä AZAL-ın öldürdüyü Ana Dilim!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Adätän säfärlärdän yazı yazanda müşahidälärimi qälämä almaqla yetiniräm. “Nä gördüm, necä gördüm vä gördüklärimlä Azärbaycan gerçäklärini necä müqayisä etmäk olar” kimi suallara cavab vermäklä işimi bitmiş hesab ediräm. Oxunma sayı: 1112

Share

8 mart öküzläri

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Ötän häftä 8 Mart Beynälxalq Qadınlar Günü qeyd edildi. İdeoloji açıdan bu bayramı keçärli saymasam da ölkädä räsmän qeyd edildiyi üçün män dä onu lazım olduğu säviyyädä diqqätä alıram. Äslindä diqqätä almağım räsmiyyätlä deyil, onun mähz qadınlarla bağlı olmasıdır. Oxunma sayı: 5819

Share

«Vätänpärvärlik vätändaşına ädalät vermäkdir» – Dinlä

Xädicä İsmayıl, Kamran Mahmud Bunu Azadlıq Radiosunun «İşdän sonra» proqramında jurnalist Elnur Astanbäyli vätänpärvärlik mövzusunda danışarkän deyib. Jurnalist Azär Häsrät isä bildirib ki, vätäni sevän korrupsiyaya bulaşmamalıdır. Azär Häsrätin sözlärinä görä vätäni sevmäk, vätänpärvär olmaq här hansı täk bir sahädä özünü uğurlu bir şäkildä realizä etmäkdän ibarät deyil. Oxunma sayı: 4108

Share