Tag Archives: xəzər tv

Müharibälärin mediada işıqlandırılması – Video

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com “Tärs bucaq”da yenidän xoş gördük, äziz tamaşaçılar. 1982-ci ildä Argentinayla Böyük Britaniyanın Folkländ adaları üstündä müharibäsi än pis işıqlandırılan müharibä kimi yadda qalıb. Britaniya hökumäti bütün imkanlarını işä salaraq hätta än adi fotoşäklin belä çäkilmäsini ängällämişdi o zaman. Oxunma sayı: 836

Share

“Tärs bucaq” haqqında zäruri açıqlama

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Artıq bir ildän çoxdur ki, Xäzär TV-dä “Tärs bucaq” adlı bir verilişlä tamaşaçıların görüşünä gäliräm. Veriliş, äsasän, xarici ölkälärdä baş verän vä siyasi ähämiyyät käsb edän mäsälälärin şärhini täqdim edir. Äsas mäqsäd dä ondan ibarätdir ki, dünyada informasiya inhisarçılığını häyata keçirän CNN, BBC, New York Times, Associated Press, Reuters vä s. kimi […]

Share