Tag Archives: yeni azərbaycan

Radikal düşärgänin növbäti saxtakarlığı

“Facebook”da qapalı bir qrup yaradıb ictimai müzakirä täşkil etdiyini iddia edänlär vä digär şäxslärin bu müzakirälärdä iştirakına ängäl törädänlär radikal müxalifätin söz azadlığı, fikir plüralizmi, insan haqları prinsiplärinä necä yanaşdığını növbäti däfä ortaya qoyur Bu gün dünyanın inkişaf etmiş bütün ölkälärindä olduğu kimi Azärbaycanda da söz vä mätbuat azadlığı mövcuddur. Oxunma sayı: 3665

Share