Tag Archives: ziya məmmədov

Quba ayaqlanmasına bir baxış

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Här şeydän öncä şäxsän mändä belä bir täässürat yarandı ki, Quba ayaqlanması Azärbaycan gündäminä bomba kimi düşdü. Ayaqlanmaya nädän olan mälum video sosial şäbäkälärdä ortaya çıxdığı gün heç nädän çäkinmädän bir cümlä ilä fikrimi belä ifadä etmişdim: “Ägär Qubalılar bu adamı än azı rayondan qovmasalar, onlara haram olsun!” Oxunma sayı: 5937

Share